måndag 8 maj 2017

Samhällskunskap + svenska = uppsats 1

Camilla och Karolina har nu delat sina bedömningar och sin feedback. Camilla i IST-lärande och Karolina på google drive.

Vi återkommer med information om hur, var, när kompletteringar ska göras.

För samhällskunskap gäller att du själv måste tänka till vad du eventuellt måste komplettera (eller i vissa fall förbättra).

Om du har kunskapskrav helt utan gul färgöverstrykning med undantag för det första måste du kolla upp i tabellen ovanför vad felet är och vad du måste göra. Se dokumentet "Bedömning och feedback uppsats 1 samhällskunskap uppsats 1 BG16B"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar