tisdag 30 maj 2017

Historia 30/5

Individuell uppgift nationalism då-nu-sedan

OBS att denna uppgift är obligatorisk! Den testar ett kunskapskrav som inte testats tidigare.

Skriv idet delade dokumentet "Nationalism då-nu-sedan - BG16B - Förnamn Efternamn"

Sammanfatta vad ni i gruppen tagit fram om nationalsång, flagga, nationaldag och eventuell nationspersonifikation. 

DÅ: Redogör för  när, varför då och hur dessa nationalistiska symboler kom till.

NU: Redogör för hur, när och varför de används idag.

SEDAN: Spekulera i hur det kommer att se ut om 10, 50 eller 100 år. Mer eller mindre nationalism och användande av nationella symboler? Samma symboler som idag eller andra?

 Det är primärt dessa kunskapskrav som testas men även andra kan komma i fråga,

5
Eleven ger * exempel på och förklarar ** samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.
* enkla
** översiktligt


*enkla
** utförligt

* komplexa
** utförligt och nyanserat
6
Dessutom kan eleven dra * slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
* enkla


* välgrundade

* välgrundade och nyanserade7
Eleven kan med * använda ** historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska fråge - ställningar utifrån olika perspektiv.
* viss säkerhet
** några

* med viss säkerhet
** (flera)

* med säkerhet
** (flera)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar