tisdag 31 januari 2017

Omprov på språklig variation och 1984

Flera elever som skulle ha skrivit omprov på momentet Språklig variation uteblev från omprovstillfället i januari.

Jag har inte möjlighet att ta lektionstid till det så nästa tillfälle att skriva om detta prov är på måndagen under sportlovet, dvs den 20/2. Provet börjar kl. 9.30.

Om man missade 1984 (epikanalysen och/eller provet på tredje delen) så kommer jag att planera in ett nytt omprov till veckan efter lovet, dvs vecka 9, någon gång i början av veckan. Provet kommer att ligga utanför ordinarie lektionstid. På fredag kommer vi att gå och låna boken så att ni kan sätta igång och läsa.

Nästa gång det ges möjlighet att skriva dessa prov kommer antagligen inte att vara förrän under provveckan i slutet av maj.

Samhällskunskap 31/1

HÄR finns den uppgift ni ska arbeta med veckorna 9 - 13.

torsdag 26 januari 2017

Samhällskunskap 26/1

Inför slutspurten av Jämföra statsskick

Alla ska skriva i dokumentet "Uppsats Jämföra statsskick - BG16B - Förnamn Efternamn".

HÄR finns uppgiften.

HÄR finns de aspekter som ska jämföras med hjälpfrågor.

HÄR finns de föreslagna strukturerna för avhandlingen.

HÄR finns ett dokument med kort information om demokratimodellerna.

Historia 26/1

1) Återknyta till övningen med kartor. 

SCB.se: Statitistikskolan: Urbanisering - Från land till stad


2) Genomgång presentation3) Inledning övning "amerikabrev"

tisdag 24 januari 2017

Argumenterande tal

Din uppgift

Bestämma en tes och meddela mig
Läsa feedbacken från ditt tidigare tal (MR)
Göra en talplan (punktform)
Leta stöd för dina argument
Träna på ditt tal/ färdigställa talkort
Hålla ditt tal (3-5 minuter)

Ingen power point tillåten denna gång

Hjälpmedel

Läroboken: 56-65, 86-97 (repetition)

Tidsplan

TIs 24/1 - 60 min
Tis 31/1 - 80 min
+ Hemläxa 90 minuter
Fre 3/2 - talen hålls

= 230 minuter = 3,8 timmar

Teser:
IKEA måste ta tillbaka hörnhålen i påslakanen!
Avstå från utländskt kött - Vilma
Sluta röka! Och börja inte - Virve
Legalisera aktiv dödshjälp i Sverige - Rosina
Sluta drick energidrycker - Lano
Öka antalet idrottstimmar i skolan - Lukas
Inför obligatorisk GMU för alla 20-åringar - Jesper
Skydda den fria aborträtten i Sverige - Kevin
Förbjud tillbakapassning till målvakten i fotboll - Oscar
mer resurser till Försvaret! - Noa
Skydda aborträtten i Sverige - Sara
Beata - Inför gratis kollektivtrafik!
Oliver - Inför hårdare straff för våldsbrott i Sverige
Ture - Inför rösträtt från 16 år

måndag 23 januari 2017

Samhällskunskap 24/1

Dagens agenda

1) Genomgång källkritik2) Övning i grupp på källkritik

3) Fortsatt arbete med Jämföra statsskick.

Alla har nu fått uppsats-dokumentet delat med sig. Leta i "Delat med mig" på drive efter ett dokument som heter "Uppsats Jämföra statsskick - BG16 - Förnamn Efternamn". OBS uppgiften ska redovisas i detta dokument!

DE två möjliga strukturerna för avhandlingen finns HÄR.

Juridik: Konstitutionell rätt

Ni som ännu inte klarat delen om Konstitutionell rätt får nu sista chansen att visa era kunskaper kring detta.

Nästa tisdag, 31/1 har jag en extra lektion (på vanlig lektionstid alltså) med er för att åter gå igenom vad ni måste kunna. Ni som redan klarat momentet behöver inte komma på denna lektion, ni kan ta sovmorgon.

Sedan, på onsdag 8/2 på min STHAL-tid kl. 16.00-16.40 ( i sal A320) får ni skriva ett prov på detta.

torsdag 19 januari 2017

Historia och samhällskunskap 19/1

Jag är tyvärr sjuk och kommer inte till dagens lektioner. Följande gäller:

Historia
HÄR finns uppgiften dva frågorna ni behöver för att kunna analysera de historiska romaner ni läst (eller kommer att läsa). Uppgiften är också delad mer er och dokumentet heter "Läs en roman på ett historisk tema BG16B"

HÄR finns min lösning dvs svar på frågorna utifrån en bok som heter "Sågspån och eld".

Skriv i det dokument jag delat med er och som heter "Analys av historisk roman - BG16B - Förnamn Efternamn".

Ni som inte läst tillräckligt för att kunna svara på frågorna ska givetvis läsa.

Ni som eventuellt inte har boken med er kan gå in i dokumentet "Gjort och inte gjort" på bloggen. Om det finns uppgifter ni inte gjort så hitta dem på bloggen och gör dem.

Samhällskunskap
Vi får ta den källkritiska övningen nästa vecka. Fortsätt jobba med "Jämföra statsskick". Mycket information finns i föregående samhällskunskaps -inlägg.

Den som kommer så långt att hen vill börja skriva ser de två möjliga strukturerna för avhandlingen HÄR.

HÄR  finns en exempelrapport.


onsdag 18 januari 2017

Historia 18/1

Dagens agenda ser ut som följer

1) Repetion av begrepp och teori angående migration samt se om lilla filmen om  hur människan spred sig på jorden.

2) Övning med karta: Sverige och migration

3) Genomgång presentation om migration med fokus på Sverige.

4) En titt på  artikeln "Från massutvandring till rekordinvandring" på SCB.se


I morgon torsdag 19/1 ska ni arbeta med era Jullovsläsningsböcker. HÄR finns uppgiften.

Nästa torsdag 26/ ska vi göra en källkritiks övning på "Amerikabrev"

måndag 16 januari 2017

Samhällskunskap 17/1

Idag, äntligen, inleder du ditt arbete med att redogöra för och jämföra två statsskick! Hur slutuppgiften ska utformas finns HÄR. 


Dagens pensum
1)  Bestäm dig för vilket lands statsskick du ska jämföra med Sveriges. Skriv ditt namn och det landets namn på en lapp som du ger till Karolina.


2) Hitta ditt arbetsdokument som heter "Arbetsdokument Jämföra statsskick - BG16B - Förnamn Efternamn" och flytta det till din Samhällskunskapsmapp. (Dokumentet finns i mappen "Delat med mig".)


3) Skriv in ditt land i den andra tabellens tredje kolumn.
Tabell för jämförelse

Sverige
                  ?                         
Statsform


Statschef


Valsystem


Parlament


Regering(sbildning)4) Gör en planering i den första tabellen
Planering

Datum
Delmål
3/2 kl 23.55
Rapporten inskickad till Urkund


5) Leta källor. Efterhand som du hittar källor skriver du in dem i arbetsdokumentets  tredje tabell. Gör rubriken till en länk (om källan är digital) - så hittar du lätt tillbaka senare!

Rekommenderade källor
* Reflex plus
* Dina anteckningar
NE.se


Källor
Källa
Rubrik
Ursprung
(Upphovsperson eller - organisation))
Publicerad/
uppdaterad
Annat av intresse
1
2
3
4
5
6


6)  Om du hinner börja läsa och anteckna utifrån frågeställningen i denna mall för uppsatsen och frågorna i dokumentet om aspekter att jämföra

onsdag 11 januari 2017

Historia 11/1

1) Vi börjar där vi slutade dvs med Karl-Bertil Jonssons julafton

Håll utkik efter tidsmarkörer och anakronismer!


2) Kommer eftervärlden att betrakta 2016 som ett riktigt dåligt år? Vi läser , sammanfattar och diskuterar utifrån ett reportage på Sydsvenskans kultursidor lördagen 31 december.

Inledningsvis ska ni göra en presentation
- en sida per år
- Först ska ni skriva vad som hände det året som var dåligt och fick negativa konsekvenser
- Därefter ska ni välja en bild som illustrerar detta
- Till sist ska ni lista konsekvenserna

Beskåda den reviderade presentationen!

Samhällskunskap 10/1

HÄR finns uppgiften om att jämföra statsskick


Canada - Here I Come!

https://www.canada.ca/en/

http://www.universitystudy.ca/

http://www.parl.gc.ca/

To find the information about travel cost and travel routes on question four, you will have to consult some sort of travelling agency. You may look for this yourselves but describe your search properly.

Map of Canada (to help with question 3): http://www.knightsinfo.ca/mapmenu.html


tisdag 10 januari 2017

Dagens lektion

Den argumenterande texten ska skrivas i skolan med början i morgon på svenskan. Vi påbörjade förberedelser idag genom att alla valde en tes (finns vilka man kan välja mellan på bloggen) och gjorde en plan/skiss över hur man tänkte disponera sitt innehåll och ungefär vad de olika delarna skulle innehålla.

Jag repeterade också de viktigaste punkterna från boken. 

Hjälpmedel när man skriver är:

- de källor man vill använda
- sammanhangssignaler på papper som jag har med
- planen/skissen