tisdag 28 februari 2017

Samhällskunskap 28/2: Intro uppsats 1

Dagens agenda

1) Genomgång av uppgift mm

2) Du hittar dokumentet "Arbetsdokument Uppsats 1: massmedia - BG16B - Förnamn Efternamn" och flyttar det till din samhällskunskapsmapp.

a) Skriv in din frågeställning överst i dokumentet
b) Titta igenom ditt arbetsdokument för Jämföra statsskick och se om där finns någonting du vill använda
c) Titta igenom källorna och bestäm vilka 2 eller 3 du ska använda och skriv in dem i dokumentet.
d) Börja läsa och antecknaHÄR finns uppgiften, instruktioner och kunskapskrav

fredag 17 februari 2017

Sportlov

TREVLIGT LOV


ps Lovskola måndag - onsdag 09.00 - 13.00 i salarna B108 och B109


Måndag finns Camilla och Karolina på sitt arbetsrum 

Omprov 1984

Omprov på 1984 blir på måndagen efter lovet kl. 13.20-15.00 i A304. Som förberedelse måste ni ha läst hela boken noggrant och ni måste ha med boken till provtillfället. Provet kommer att skrivas i DigiExam eller för hand.

Som jag sagt tidigare gäller detta även de som av någon anledning vill höja sitt resultat på boken, men då måste ni anmäla detta till mig.

onsdag 15 februari 2017

Historia 15/2

Frågor till amerikabrev


                                      T  A  V  L   A  N                                           Kateder
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 5
Grupp 6
Grupp 1
Grupp 2

Grupp 3
Grupp 4

Grupp 5
Grupp 6
Grupp 1
Grupp 2

Grupp 3
Grupp 4

Grupp 5
Grupp 6
Grupp 1
Grupp 2

Grupp 3
Grupp 4

Grupp 5
Grupp 6

Fram              Bak                       Fram               Bak                         Fram             Bak

Grupp 1/brev 4: Brev till syster Karolina

Grupp 2/brev 5: Vykort från Conrad 1


Grupp 4/brev 7: Brev från Elias Myrholm


Grupp 6/brev 9: Brev från Lisa Larson

tisdag 14 februari 2017

Läxa svenska

I ett mail till mig:

Beskriv utförligt och nyanserat vilka eller vilken stor förändring du har genomgått i ditt liv som du kan jämföra med Karin Boyes dikt. Dra tydliga paralleller mellan dina egna upplevelser och dikten (genom att t.ex. citera.)

Om du inte har genomgått någon stor förändring i ditt liv får du fundera på vilka stora förändringar livet skulle kunna erbjuda...t.ex. tacka ja till ett jobb i en annan stad? Våga lämna ett långvarit förhållande som inte känns bra längre? Börja plugga igen fast man tänker att det kanske blir svårt?

Läxan ska vara inlämnad senast den 16/2 (på torsdag) på kvällen.

Analysfrågor I

Förra gången svarade vi på följande frågor:

- Vad säger de olika stroferna om förändring (som är temat)?
- Finns här någon vändpunkt? Var och varför?
- Vad är diktens budskap?
- Vilka känslor tycker du beskrivs i dikten?

Idag ska vi titta på följande frågor:

- Vad mer kan vi säga om dikten utifrån det vi vet om Karin Boye?
- Finns det några ord du reagerar på, som sticker ut? Vilka och varför?
- Finns det någon metafor i texten, dvs. någon eller något som betyder något annat än det ord som används?
- Vilka andra stilfigurer används och vilka effekter får de? (anafor, rim, besjälning)

torsdag 9 februari 2017

Historia 9/2

Frågor till amerikabrev

Amerikabrev på Wilhelminas museum
Brev från Herman Wennerberg
Brev från Alex Eliasson
Vykort från Conrad till E.R. Lundmark
Brev till syster Karolina

Amerikabrev på Svenska migrationscentret (skrolla ner till Lärarhandledning och leta efter brev)

Örebro stadsarkiv: Karslskogaemigrationen: Amerikabrev (skrolla ner till där det står Chicago den 8 september 1854 och läs brevet)

Breven från Lima

onsdag 8 februari 2017

Tider till argumenterande tal

8.35-9.20

Diana
Kevin
Beata
Sara
Oliver
Virve
Lano
Rosina

9.20-10.05

Viktor
Henor
Zache
Emmie
Jesper
Ture
Vilma
Noa
Oscar
Lukas

Alla stödord etc. ska vara ordnat innan. Jag kommer inte att skriva ut papper och liknande på morgonen utan det får man lösa innan dess. Om vi inte är färdiga när sena gruppen kommer får ni vänta utanför. Stör inte genom att väsnas och knacka.

måndag 6 februari 2017

Uppgift i engelska

This is the task

Task

What type of genres are these web sites?
Who are behind these web sites? 

http://www.forbes.com/sites/stratfor/2017/02/02/alternative-facts-in-a-post-truth-world/#1d4f5366d608

https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth

http://www.salon.com/2016/11/21/the-normalization-of-donald-trump-began-in-1984-how-george-orwells-newspeak-has-infected-the-news-media/

onsdag 1 februari 2017

Evaluating sources

- Find three sources that discuss the term "alternative facts"
- Find three sources that discuss the term "post-truth"
- Find three recent sources that discuss the term "newsspeak"

In a shared document:

Write definitions of the first two terms based on what you found in your sources.
Assess the sources that you used:

  • Who is behind the website where you found your source? 
  • Are they biased or non-biased?
  • Are they reliable?
  • What genre are they?
As you will recognize, 1984 is being talked about more than is usual right now. Based on your sources, discuss the following question: 
  • Why is Trump's presidency being compared to "newsspeak" and 1984?
You may discuss these issues with your deskmate but you should each write separate documents and share with me.