fredag 31 mars 2017

Uppsats 1 - Slutspurten

Uppsatsen ska skickas in via Urkund senast söndag (2/4) kväll. Skicka via funktionen  "Skicka som e-postbilaga" i ditt dokument till karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se.

Innan du skickar in ska du stämma av din uppsats mot
* Instruktionerna för uppgiften OBS även kunskapskraven
* Språkchecklistan

Innan du skickar in ska du också se till att all text är i samma typsnitt och samma storlek (12 punkter).

HÄR finns mallen för det dokument som Karolina kommer att använda när hon bedömer uppsatsen.


måndag 27 mars 2017

Speakingschema

Nedan finner ni schemat för speaking.

  • Speaking görs vid ett tillfälle. Man får inte göra om ett missat tillfälle så det är väldigt viktigt att ni kommer
  • Schemat är tajt så det är väldigt viktigt att ni håller tiderna. Kommer man för sent har man också missat sitt prov
  • Om ni tycker tiderna ser konstiga ut så beror det på att jag inte närvarar när ni förbereder er. Medan jag lyssnar på ett par så förbereder sig nästa par under tiden i ett separat rum.
  • Ta med penna och papper för ni ska ta anteckningar under förberedelsetiden

Onsdagen den 29/3

12.00-12.40 - Oliver och Lukas
12.20-13.00 - Dominik och Noa
12.40-13.20 - Andrei och Ture
13.00-13.40 - Oscar och Jesper

Torsdagen den 30/3

13.00-13.40 - Kevin och Viktor
13.20-14.00 - Beata och Lano

Måndagen den 3/4

8.00-8.40 - Emmie och Sakina
8.20-9.00 - Dominik och Noa
8.40-9.20 - Donika och Vilma
9.00-9.40 - Virve och Sara

Torsdagen den 6/4

13.00-13.45 - Diana, Rosina och Zache

torsdag 23 mars 2017

Speaking

Jag ska i början av nästa vecka sätta ihop par för speaking (nationella prov i engelska 5) och för att paren ska bli bra ber jag er fylla i frågorna i formuläret här så att jag ser vilka önskemål ni har.

Ämnet för speaking är: Working together

Proven kommer att börja på onsdag i nästa vecka. Man kan inte träna på dem i förväg särskilt, förutom att möjligen tänka på ämnet ovan:)


onsdag 22 mars 2017

Historia 22/3

I dag ska vi avsluta tema migration med att ni får arbeta med en uppgift.
Uppgiften finns HÄR.

Du ska skriva i det delade dokumentet "Uppgift migration - BG16B - Förnamn Efternamn"


1) Genomgång av uppgiften

2)  Du läser själv uppgiften inklusive kunskapskraven.

3) Du bestämmer dig för vilken migration(sprocess) du vill läsa och skriva om.

4) Du letar efter källor. Börja gärna med att kika i läroboken.

5) Du läser och antecknar. Gör gärna en matris för dina anteckningar.

6) Skriv texten.


Analysfrågor - dikter

- Vad framgår av plats, tid och personer?
- Vad handlar dikten om?
- Har de olika stroferna olika teman?
- Finns här någon vändpunkt eller upptrappning?
- Vad är diktens budskap?
- Vilka känslor tycker du beskrivs i dikten?
- Kan det du vet om författaren påverka hur du tolkar dikten?
- Finns det några ord som sticker ut som du reagerar på?
- Vilka stilfigurer används och vilka effekter får de? (anafor, rim, besjälning. metafor, liknelse, alitteration)

DigiExam
Fredag

tisdag 14 mars 2017

Finding and assessing sources

Till er som ännu inte gjort uppgiften och till er som gjort den men uppmanats av mig i IST att ni måste utveckla era resonemang:

Första saken att tänka på:

Det är för lite att bara skriva någon rad på varje fråga (och man kan inte hoppa över frågor). Ni måste beskriva mer detaljerat hur ni har tänkt och resonerat. Jag får inte tillräckligt med information för att bedöma vad ni kan om ni bara skriver pyttelite.

Andra saken att tänka på:

Svara på frågorna en i taget. Då är det lättare att se om och vad man missat och det blir tydligt för mig att ni förstår när ni gör det ena eller det andra.

Tredje saken att på (för nästan alla):

När ni ska värdera källorna ska ni göra det en i taget (tre källor), inte i klump och här finns anteckningar från tavlan som ni kan och bör ta till er hjälp, t.ex. om hur man hittar vem som ligger bakom en sida). Men - detta är information som är lämplig att ta upp:

Vem ligger bakom sajten?
Vem ligger bakom artikeln?
Varför har artikeln skrivits (syfte)?
Vad har sajten som huvudsyfte?
När uppdaterades artikeln senast eller när skrevs den? (=närhetskriteriet)
Är det förstahands- eller andrahandsinformation och anges källor om det inte är förstahandsinformation? (=beroendekriteriet)
Är innehållet objektivt eller subjektivt? (=tendenskriteriet)

Utifrån de svar man gett på ovanstående frågor måste man sedan dra en slutsats om man tycker att källan är pålitlig och användbar till det man ska ha den till.

torsdag 9 mars 2017

Samhällskunskap 9/3

Dagens uppgift är att läsa och anteckna. Använd arbetsdokumentet.

Rapport - dokumenten är skapade. De delas efterhand som ni kan visa att ni antecknat från minst tre källor. Ni kan se hur de ser ut HÄR.

Uppgiften (med källorna längst ner) finns HÄR.

fredag 3 mars 2017

YM fredagar. Så slipper ni fråga varje vecka vem som kommer ;-)


Vecka
Åk 1
Klassrum A317
A 0950-1030 Sh
B 1040-1120 Jmi
C 1130-1210 Sh
Åk2
Klassrum A213
B 0950-1030 Gk
A 1040-1120 Wop
C 1130-1210 Jd

Åk 3
Klassrum A312
B 0950-1030 Jd
C 1040-1120 Jd
A 1130-1210 Op

3
Jurrätt-lärare
Pedkouo-lärare
Leddedo-lärare

4
------------------
-------------------
-------------------
Studiedag
5
Peter/Bm
Polis
Kjell/BG

6
Kjell/BG
Patrik/Bm
Peter/Bm

7
Patrik/Bm
Peter/Bm
Polis

8
------------------
-------------------
-------------------
Sportlov
9
Patrik/Bm
Polis
Kjell/BG/Kosthåll

10
Polis
Tobbe/Bm
P7/Rekrytering

11
Patrik/Bm
Birgitta/Tull
Yvonne/MKB

12
Mattias/Bm T-borg
Jan/Fd marinoff
Caroline/Swedbank

13
Polis
Anton Fv/Fd elev
Marinen/Rek

14
Birgitta/Tull
Patrik/Bm
Thomas/Arbförm

15
------------------
-------------------
-------------------
Påsklov
16
Mattias/Bm T-borg
Patrik/Bm
Ing2/Rek

17
------------------
Polis
Tamara/Trygg Hansa
Åk1 NP.
18
Jan/Fd marinoff
-------------------
Patrik/Bm
Åk2 NP
19
Polis
Henrik/Kb
-------------------

20
Kjell/BG
Mattias/Bm T-borg
-------------------

21
------------------
-------------------
-------------------
Lovdag
22
Tobbe/Bm
Birgitta/Tull
-------------------

23
Jurrätt-lärare
Pedkouo-lärare
-------------------

onsdag 1 mars 2017

Omprov. Igen.

För de av er som vill skriva omprov på 1984, så ges ytterligare en möjlighet samma dag som utvecklingssamtalen, den 7/3, kl. 9.40 i A304. Man måste ta med boken.

Välkomna!

Tiderna för utvecklingssamtal med Minna

Vi ses på tisdag 7/3 i A205


07:45 - 08:15
Ture Knutsson
08:15 - 08:45
Zacharias Ardenmark
08:45 - 09:15
Oliver Faxe
09:30 - 10:00
Dominik Jelacic
10:00 - 10:30
Rosina Vecsei
10:30 - 11:00
Donika Behrami
11:00 - 11:30
Henor Poppino Ande Johannes
12:00 - 12:30
Sakina Zamani
13:00 - 13:30
Emmie Bohman
13:30 - 14:00
Lano Rasoul