onsdag 31 maj 2017

tisdag 30 maj 2017

Historia 30/5

Individuell uppgift nationalism då-nu-sedan

OBS att denna uppgift är obligatorisk! Den testar ett kunskapskrav som inte testats tidigare.

Skriv idet delade dokumentet "Nationalism då-nu-sedan - BG16B - Förnamn Efternamn"

Sammanfatta vad ni i gruppen tagit fram om nationalsång, flagga, nationaldag och eventuell nationspersonifikation. 

DÅ: Redogör för  när, varför då och hur dessa nationalistiska symboler kom till.

NU: Redogör för hur, när och varför de används idag.

SEDAN: Spekulera i hur det kommer att se ut om 10, 50 eller 100 år. Mer eller mindre nationalism och användande av nationella symboler? Samma symboler som idag eller andra?

 Det är primärt dessa kunskapskrav som testas men även andra kan komma i fråga,

5
Eleven ger * exempel på och förklarar ** samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.
* enkla
** översiktligt


*enkla
** utförligt

* komplexa
** utförligt och nyanserat
6
Dessutom kan eleven dra * slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
* enkla


* välgrundade

* välgrundade och nyanserade7
Eleven kan med * använda ** historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska fråge - ställningar utifrån olika perspektiv.
* viss säkerhet
** några

* med viss säkerhet
** (flera)

* med säkerhet
** (flera)

torsdag 18 maj 2017

Show and tell - uppgift i engelska

Your task is:
  • to bring an object from your home
  • to show it to the class
  • to present your item to your classmates in an interesting way (suggestions: describe it,  talk about where/how you got it, what it means to you, etc.)
  • 3-4 minutes
The dates:
  • 31/5: kl. 12.15 - Diana, Zache, Emmie, Sara, Dominik och Virve
  • 31/5: kl. 12.55 - Donika, Beata, Noa, Jesper, Andrei, Sakina, Vilma och Oscar
  • 29/5: kl. 8.20 - Lano, Lukas, Viktor, Kevin, Oliver, Rozina ochTure
Please tell me if someone is missing from the list:)

Samhällskunskap 18/5

Projekt "Flytta hemifrån"

Uppgift 1 
Förutsättningar
Det är sommaren 2019 och du har precis tagit studenten. Du är helt inställd på att flytta hemifrån och visa att du kan vara självständig. För att kunna uppnå detta mål måste du ha ett jobb. Du går till arbetsförmedlingen och de tilldelar dig ett jobb att söka.

Uppgiften
Sök jobbet genom att skriva ett CV och ett personligt brev. Du ska utgå från din situation idag när det gäller utbildning, arbetslivserfarenhet mm fast du får tänka att du är 19 år.

HÄR finns ett exempel CV och personligt brev (som Michelle har skrivit).

På arbetsförmedlingens hemsida finns fler exempel på CV och personliga brev.


Uppgift 2 
Förutsättningar
Det är sommaren 2019 och du har precis tagit studenten. Du är helt inställd på att flytta hemifrån och visa att du kan vara självständig. Du har lyckats få ett jobb och nu har du genom Boplats Syd också fått en lägenhet.

Löner
Personlig assistent 16.750 kr/månad (Kommunal)
Butiksbiträde 17.418 kr/månad (Handels)
Lagerarbetare 19.500 kr/månad (Transport)
Cafébiträde 14.550 kr/månad (Hotell och restaurang)

Lägenheter
Välj en lägenhet i Malmö kommun på Boplats Syd

Uppgiften
Du ska göra en budget för ditt nya liv med jobb och lägenhet. Skriv i det delade dokumentet "Flytta hemifrån 1a - BG16B - Förnamn Efternamn".

Ekonomifakta.se kan du räkna ut din skatt.

Konsumentverket.se finns mycket användbar information. Längst ner på sidan under Populära sidor finns Kostnadsberäkningar. Använd flikarna till vänster.

Energikalkylen kan du beräkna din elkonsumtion.

Facklig avgift och avgift för a-kassa hittar du hos respektive fackförbund.torsdag 11 maj 2017

Samhällskunskap 11/5

Projekt "Flytta hemifrån"

Förberedande uppgift: Skapa en mapp med namnet "Flytta hemifrån" i din samhällskunskapskmapp
---------------------------------------------------------------------------------

Förutsättningar: Det är sommaren 2018. Du har tagit studenten och bestämt dig för att du vill klara dig själv. Du har hittat ett jobb du kan söka.

Uppgift: Skriv ett CV och ett personligt brev där du specifikt söker det jobb du blivit tilldelad. Utgå från din verkliga situation.

Skriv i dokumentet "CV och personligt brev - BG16B - Efternamn, Förnamn" som är delat med dig. Börja med att flytta dokumentet till mappen "Flytta hemifrån".

HÄR finns dokument med Michelles CV och personliga brev.

På arbetsförmedlingens hemsida finns fler exempel på CV och personliga brev.

Samhällskunskap 11/5

Projekt "Flytta hemifrån"

* utgår från följande centrala innehåll
  • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
  • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

* ger möjlighet att visa nivå på ffa ett kunskapskrav nämligen

Eleven kan * redogöra för individens rättigheter och skyldigheter som konsument, förhållande mellan hushållens inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat


men även på följande kunskapskrav

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera     * orsaker och konsekvenser


* någon*några*flera
I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
**.
*med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt värderar med enkla omdömen.

* med säkerhet

** samt värderar med nyanserade omdömen.

Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **.
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

* med säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


Projektet examineras i sex olika deluppgifter

Inför engelskan måndagmorgon

Ni som skriver romanprov

Ca. tio elever skriver prov på en roman och ska skriva prov på denna (i DigiExam)

Provet betsår av två delar och ni kommer bara att hinna första delen på morgonens lektion. Därför ska ni komma upp till mig efter matten till A319, kl. 12.20 och göra provets andra del. Det tar ca. 20-40 minuter.

Ni andra ska antingen:

  • - läsa er roman (Onanisterna)
  • - komplettera era fotnoter och källförteckningi rapporten. Hjälp finns här och här
  • - slutföra/ komplettera Finding and assessing sources efter instruktioner som tidigare lämnats med hjälp av:

s. 2 av detta dokument
Hjälp och kommentarer
Genre och vem som ligger bakom

Ta med er material så att ni kan göra detta. Inga diskussioner får förekomma just på denna lektion utan det är tyst arbete eftersom andra skriver prov. Mitt förslag är därför att ni väljer att läsa boken:)

onsdag 10 maj 2017

Viktiga datum inför terminsslut

16/5 - Nationellt Prov MA1b

18/5 - Nationellt Prov MA2b (matten verkar inställd, kolla med Linus)

19/5 - Sista inlämningsdag för rester för garanterad bedömning (gäller Nc, Jmi, Gk)

23/5 - Friluftsdag - Välj din aktivitet i mailet ifrån David Ekholst

25/5 - 26/5 - Kristi Himmelsfärds Dag - Lediga

29/5, 31/5 och 2/6 - Kompletteringsveckan

1/6 - Sista dag för anmälan till sommarskola, senast 15.00 (info på hemsidan)

5/6 - 6/6 - Studiedag - Nationaldag

7/6 - Student på Pauliskolan - Inga lektioner efter 12.00

9/6 - Sista datum för 0-prövning (anmälan finns på skolans hemsida)

9/6 - Era betyg sätts (OBS! Detta betyder inte att man kan lämna in saker fram till detta datum)

12/6 - Era elevskåp ska vara tömda och nyckeln inlämnad

14/6 - Skolavslutning (10.30 i klassrummet och 11.30 i St. Pauli kyrka)

14/8 - Datum för 0-prövning

måndag 8 maj 2017

Samhällskunskap + svenska = uppsats 1

Camilla och Karolina har nu delat sina bedömningar och sin feedback. Camilla i IST-lärande och Karolina på google drive.

Vi återkommer med information om hur, var, när kompletteringar ska göras.

För samhällskunskap gäller att du själv måste tänka till vad du eventuellt måste komplettera (eller i vissa fall förbättra).

Om du har kunskapskrav helt utan gul färgöverstrykning med undantag för det första måste du kolla upp i tabellen ovanför vad felet är och vad du måste göra. Se dokumentet "Bedömning och feedback uppsats 1 samhällskunskap uppsats 1 BG16B"


fredag 5 maj 2017

Glöm inte den engelska romanen!

Jag påminner nu innan helgen om den engelska romanen som det är prov på i nästa vecka på onsdag! Hoppa in i Roalds Dahl tokiga barndom och se vilken läkarerfarenhet han delar med Junior i Part-Time Indian...

Alla ska dock komma till lektion. Ni andra kommer att få en annan uppgift att arbeta med:)

Trevlig helg!