onsdag 21 december 2016

Historia 21/12

Glöm inte fylla i vilken historisk roman du håller på att läsa eller tänker läsa i listan som finns HÄR. Eller sök efter det delade dokumentet "Jullovsläsning BG16B".

Läs gärna med pennan i hand. Tänk på och anteckna om: källkritik, historiebruk och aktör kontra struktur.

Ni kommer att få lektionen i historia torsdag 19/1 att jobba med uppgifterna på boken och sista inlämningsdag kommer att vara torsdag 26/1.


tisdag 20 december 2016

Vill bara göra er uppmärksamma på...

att är ni borta på torsdag får ni frånvaro. Så kom och avsluta terminen tillsammans med lite lek, fika och mig så klart! =)

Samhällskunskap 20/12
HÄR finns det manus mannen i filmen läser upp

Att göra i Juridiken när Minna är borta 10/1

Svara på frågorna 2:1 och 2:2 på sidan 60 i läroboken. Lämna in dina svar i Classroom, annars får du frånvaro.

fredag 16 december 2016

Argumenterande text

Den här texten ska skrivas i skolan under lektionerna i nästa vecka, dvs. 20 och 21/12. Ingen del av texten får skrivas hemma och ingen redigering får göras hemma.

När ni kommer till tisdagslektionen i nästa vecka ska ni:
- ha valt tes från alternativen nedan
- ha hittat eventuella källor ni vill använda

Texten ska vara ett debattinlägg och ska argumentera för någon av följande teser:

- Avskaffa svenska kungahuset!
- Bevara svenska kungahuset!
- Inför dödsstraff i Sverige!
- Förbjud alla djurförsök!
- Lägg ner pälsindustrin!
- Förbjud alla djurförsök i kosmetikabranschen!

Jag kommer att titta särskilt på de saker vi tränat på, t.ex. struktur och sammanhang

Under skrivandet i nästa vecka får du ha följande hjälpmedel:
- Lista på sammanhangssignaler (jag kopierar i boken)
- De källor du vill använda i din text

Eftersom ni kommer att få möjlighet att ge respons på varandras texter och sedan redigera efter jul, tänker jag att ni i nästa vecka inte får ha tillgång till era läroböcker (som jag tidigare sa). Jag vill gärna se hur mycket av det vi har arbetat med som faktiskt har fastnat (ni får så klart gärna läsa på i boken inför skrivandet). När ni ska redigera era texter efter jul kommer ni att ha tillgång till läroboken.
onsdag 14 december 2016

Historia 14/12

Idag ska vi
1) Avsluta arbetet med artikeln Krigsbrott och straff
2) Se bildspel om kalla kriget
3) Fördjupad genomgång av uppgiften om historiebruk (se bloggen inlägg Historia 30/11)
4) Exit ticket


1.  Vi arbetar med det delade dokumentet  "Krigsbrott och straff BG16B". Uppgifterna finns i historie-inlägget från 8/12.

Tillägg: Sammanfatta så kort som möjligt utan att förlora innehållet. Skriv ordagrannt av från texten i era utvalda exempel på tidsangivelse och orsaks- och eller konsekvensskrivning. Stryk under de i sammanhanget betydelsebärande orden.


2.  Magister Albin: Kalla kriget  - En sammanfattning

Svenskan den 13/12

Om du missade svenskan (med Camilla) den 13/12 - läs noggrant sidorna 94-97, 100 i läroboken.

måndag 12 december 2016

1984 - Prov

På allmän (?) begäran flyttar jag provet på 1984 till på fredag denna vecka. Detta innebär att ni helhjärtat kan ägna er åt juridikprovet i eftermiddag.

Ta med er 1984 till tisdagens och onsdagens svensklektion. Det kommer eventuellt att bli tid över till att läsa boken delar de lektionerna.

För att visa på exempel i dagspressen där man hänvisar till 1984, ger jag er detta exempel från dagens Sydsvenskan!:D


Och ett utdrag från längre ner i samma text:


Dessutom! Hänvisade Per T Ohlsson till bokens tillkomst i sin söndagskrönika!:)


torsdag 8 december 2016

Historia 8/12

Frågor till artikeln: Krigsbrott och straff
Sennerteg, Nils 2016: Krigsbrott och straff I Populär Historia 2016:10

1) Sammanfatta er del av texten i ett fåtal meningar

2) Plocka ut fem viktiga begrepp (begrepp som är okänd för er eller som ni anser vara viktiga för att förstå texten)

3) Ta ut minst ett exempel på en tidsangivelse och minst ett exempel på en orsaks- och eller konsekvensskrivning

Grupper
1: Virve, Oscar och Dominic
2: Andrei, Lucas och Jesper
3: Emmie, Sakina och Diana
4: Beata, Zacke och Sara
5: Lano, Rosina och Ture
6: Viktor, Noa och Donika

Svenskan i morgon

I morgonförmiddag måste jag vabba.

Vi skulle ju egentligen haft det sista förhöret på 1984 men detta kommer ni i stället att ha på tisdagens lektion. Lite extra tid att läsa färdigt och förbereda citat och scener alltså. Tänk på att ni inte måste skriva och lämna in något i förväg. Ni måste bara ha boken med er till provet och veta vilka scener och citat ni vill presentera och diskutera.

Läxa. En lektion försvinner ju. I stället får ni denna läxa: Läs sidorna 92-93 i läroboken och gör sedan övning 3 på sidan 108. Läxan ska göras skriftligt och alla förväntas kunna delta när vi går igenom svaren på onsdag. Läxan är alltså till på onsdag

Trevlig helg!

Måndagmorgon ska vi arbeta med läroboken i engelska bland annat.

onsdag 7 december 2016

Historia 7/12

Dagens lektion har tre delar

1) Återknyta till och avsluta filmen "Vi ses igen barn".

2) Avsluta andra världskriget genom att prata om Nürnbergprocessen

3) Introduktion "Jullovsläsningen"


---------------------------------------------------------------------------------------------------


1) Du har fått ett mail från mig. Svara på det. Dvs svara på frågorna i vändande mail.2)
Levande historia: Tyskland kapitulerar - Fred i Europa.

Levande historia: Japan kapitulerar


En journalfilm om Nürnbergsprocessens slutskede3) HÄR finns uppgiften "Jullovsläsning"

HÄR finns Karolinas lösning av uppgiften

HÄR finns listan över föreslagna böcker. ge mig gärna förslag på böcker att lägga till :)


tisdag 6 december 2016

Exit ticket

Gå till länken och svara på enkäten:

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/forms/d/e/1FAIpQLSfxSxXvFzmzJInVofZ8Y8cT9CJ49Bj-If31sR5yW0maSI00AA/viewform

Samhällskunskap 6/12

Vårt nuvarande tema är statsskick.

Slutmålet och examinationen inom temat är att du ska jämföra två statsskick och presentera dina resultat i en formell rapport. Uppgiften finns HÄR.

Idag ska vi först repetera  och fylla ut
a) demokratimodeller
b) översikten över alternativ för stater när det gäller aspekter av statsskick

Därefter ska vi gå igenom
c) Sveriges valsystem
och om vi hinner d) hur riksdagen arbetar


För de som vill läsa bredvid så är det kapitel "Så styrs Sverige" sidorna 105 - 135 i läroboken(Reflex plus) som gäller.


fredag 2 december 2016

Mattecentrum mån och torsd i B108 kl. 17-19

Vill bara påminna om möjligheten att gå till mattecentrum för hjälp med matteräkningen.
Tänk på att använda C-husets huvudingång (den mot Malmö Latin) för att komma in när de andra dörrarna är låsta.

Sista uppgiften 1984

Till på fredag i v. 49 ska ni ha läst ut 1984.

Ni ska till lektionen på fredag morgon ha valt ut två citat och två scener ur boken som ni vill lyfta fram och berätta mer om. Ni kan välja dem för att ni tycker de är centrala för handlingen (t.ex. att det sker en viktig vändning eller utveckling); för att ni tycker att de är centrala och viktiga för en viss karaktär eller för att ni tycker att de på något sätt är centrala eller viktiga för budskapet eller temat i romanen.

På fredag måste ni ha med er boken till lektionen. Det blir förhör i DigiExam och förutom era citat och scener kommer jag att ha med några kontrollfrågor.