torsdag 11 maj 2017

Samhällskunskap 11/5

Projekt "Flytta hemifrån"

* utgår från följande centrala innehåll
  • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
  • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

* ger möjlighet att visa nivå på ffa ett kunskapskrav nämligen

Eleven kan * redogöra för individens rättigheter och skyldigheter som konsument, förhållande mellan hushållens inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat


men även på följande kunskapskrav

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera     * orsaker och konsekvenser


* någon*några*flera
I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
**.
*med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt värderar med enkla omdömen.

* med säkerhet

** samt värderar med nyanserade omdömen.

Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **.
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

* med säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


Projektet examineras i sex olika deluppgifter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar