torsdag 29 september 2016

Historia 29/9

Regler för det lärande samtalet

- Alla måste deltaga i samtalet
- Alla måste lyssna aktivt och med respekt
- Alla måste försöka utveckla, förklara och motivera sina påståenden och frågor
- Alla måste försöka ifrågasätta och se saker ur olika perspektiv
- Alla ska tillsammans sätta ord på det som tänks fram i gruppen under samtalet


Förutsättningar och protokoll

Stödmaterial
* Texten vi läste gemensamt i går
Tidsbegrepp och orsak och konsekvens-exempel ur texten

* Listor med exempel på ffa tidsbegrepp
1) Centrala historiska begrepp
2) Då-nu-sedan-begrepp

* Uppslagsverk
NE.se
Lexin
Svenska Wikipedia

* Läroboken

onsdag 28 september 2016

Historia 28 och 29/9

Torsdag 29/9 ska ni diskutera utifrån artiklar om soldater som dog vid Somme.

Syfte I:  Ni övas i samtalsmetodik

Syfte II: Ni ska lära er och använda historiska begrepp ffa begrepp som rör tid och orsak och  konsekvens.


Förutsättningar
* Grupperna består av fyra (plus minus en) elever

* Gruppen sitter så att alla kan se varandra (mitt emot varandra)

* Läraren sätter samman grupperna och fördelar rollerna i gruppen.

* Varje grupp ska ha en protokollförare och en samtalsledare

* I samtalets inledande fas ska varje deltagare prata, utan att bli avbruten, en minut om tex tidsbegrepp, orsaker och konsekvenser samt om hur striderna utspelade sig.

* Gruppen ska genom sin protokollförare föra protokoll över samtalet och dess resultat

Förberedelse
* Läs de tilldelade texterna med fokus på
- Tidsbegrepp
- Orsaker och konsekvenser samt de begrepp som signalerar orsak eller konsekvens
- hur striderna och miljön beskriva

Study questions for the test

What do we know about the history of South Africa and India and how this history affects life in the countries today? How do you feel about what you have learnt?

What have we learnt about the situations for black and coloured people in South Africa (ex. the standard of living)? How do you feel about what you have learnt?

What do we know about the Queen's English? How does this compare to Sweden and how do you feel about this?

What have we learnt about gender roles and marriage in India? How can we compare this to Sweden and how do you feel about what you've learnt?

Are there any good things about colonization (in South Africa and India)? Can the good things make up for all the bad things that colonization brought to South Africa and India?

What have we learnt about Singlish? How do you feel about what you've learnt?

How has English spread around the world? How do you feel about this?

How did you study for the test

England - avsnitt
Arbetsblad - England
Indien - avsnitt
Arbetsblad - Indien
South Africa - avsnitt
Arbetsblad - South Africa 

måndag 26 september 2016

Viktigt inför provet på torsdag

Samla ihop uppgifter och frågor till på onsdag!

Engelska - måndag - läxa onsdag

This was the episode of Family Foster that we watched on Monday morning.

On Wednesday's lesson, everyone should be able to present an answer to all the questions on the work sheet. You may have to rewatch and take notes.

Episode: http://urskola.se/Produkter/155028-Family-Foster-Indien

Work sheet (questions 1-10): http://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/193000-193999/193499-2_Family_Foster_India_arb.pdf

fredag 23 september 2016

Länkar till youtube-genomgångar

Vi tackar Stefan för denna fantastiska samling länkar till videoklipp som går igenom alla delar av Ma1b!

Här finns listan

onsdag 21 september 2016

Historia 21/9Slaget vid Somme - vocabulary

stalemate och deadlock - dödläge

trenches - skyttegravar

defensive - försvarsrelaterat

shell - granat

barbed wire - taggtråd

dogout - skyddsrum eg utgrävt/nergrävt utrymme


tisdag 20 september 2016

Uppgift - engelska - onsdag

There will not be a teatcher to take care of you during Wednesday's lesson so you'll have to manage on your own. This is the task that you should do during the lesson (but you may sit wherever you like):

Watch this episode of Family Foster:
http://urskola.se/Produkter/155027-Family-Foster-Sydafrika

Answer questions 1-9 while watching and bring the answers to our class on Monday.
http://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/193000-193999/193498-2_Family_Foster_South_Africa_arb.pdf

Remember that you can use Swedish or English subtitles depending on your skill, and that there will be a test on these shows, so make sure you understand everything and write down questions on things you don't understand, and you can ask me on Monday.

Have a nice day!

Matte v. 38

Ni ska arbeta fram till sidan 49, sedan hoppa till sidan 56 (det där roliga med talbaser som nästan kraschade era hjärnor), sedan ska ni hoppa till sidan 65. (Allt står klart och tydligt i planeringen!).

I stället för tisdagens lektion så räknar ni sidan 65 på egen hand. (Försök utan miniräknare!)

Lycka till!

ps. Fundera på vad ni vill att vi ska ta upp på repetition inför provet! (Det kan vara uppgifter i boken, eller avsnitt som ni tyckte va särskilt svåra)

måndag 19 september 2016

Medan jag är borta... onsdagen

På onsdagen har jag sedan länge bokat in en introduktion för er på Mediateket. Ni ska vara där (ställ er utanför eftersom det nog inte är öppet än) kl. 8.15 då lektionen börjar. Var inte sena!

Viktigt är att ni har med er era datorer eftersom de måste användas för att lösa uppgifter bibliotekarierna kommer att ge er. Var därför noga med att ha dem med - och laddade.

Bästa leendena och trevligaste inställningen förväntar jag mig som alltid av er. Jag har beskrivit er som en mycket trevlig grupp att ha att göra med!

Medan jag är borta... tisdagen

Här kommer instruktioner för vad ni ska göra i morgon, tisdag, när jag är borta och det är ett fortsatt arbete med det ni gjorde i fredags. Först och främst: följande material har ni till ert förfogande:

Utifrån materialet är det detta ni ska kunna göra:

 • Reflektera över och ge exempel på hur språklig variation hänger samman med talare och situation
  • (handlar om hur vårt språk påverkas av vem vi är och vilken situation vi befinner sig i)
 • Diskutera och ge exempel på hur språkanvändning kan användas för att markera avstånd och samhörighet (dvs. visa att man hör samman med vissa grupper men står längre ifrån andra)
  • (handlar om hur språk kan göra att vi känner gemenskap och närhet med folk eller hur språket gör att vi känner oss långt från andra människor och grupper)
 • Resonera om olika attityder folk har gentemot olika former av språklig variation. Tänk utifrån flera olika perspektiv och ge exempel.
  • (handlar om vad olika människor och grupper tycker om olika sätt att prata på)

Ingen av frågorna har något exakt ställe i boken där "svaret" står utan ni måste samla information från alla tre källorna ni har som kan vara till hjälp för er när ni ska svara på frågorna. T.ex. handlar ju exemplena på s. 224 både om hur språket skapar avstånd (mellan de vuxna och ungdomarna som pratar) och närhet (mellan ungdomarna som talar det). Exemplena kan ju också säga något om den attityd vuxna kan ha gentemot ungdomsspråk. De kommer också från olika tider vilket visar att vuxenattityder mot ungdomssspråk inte bara är ett modernt fenomen.

Ni måste anteckna medan ni läser. Ett bra sätt kan vara att dela in ett papper i tre rutor och låta varje del representera en av frågorna (skriv upp dem överst i varje ruta). Sedan läser man med pennan i hand. All information som man tror kan passa in i någon av rutorna skriver man ner i rätt ruta, gärna i stödordsform. Skriver man mycket kanske man behöver ett papper per fråga. Att skriva och läsa samtidigt gör att läsningen blir mer aktiv eftersom du måste engagera dig och värdera det du läser och när du skriver med penna hjälper du minnet att komma ihåg det du skriver ner. Anteckningarna kan du sedan använda när du ska läsa på och träna inför provet. Förhör gärna varandra och diskutera vad ni antecknat

På fredag ses vi igen och då tar med era anteckningar till lektion. Detta tillfället blir det sista innan det sedan är dags för prov den 28/9. Om ni har särskilda önskemål om något ni vill att jag tar upp på fredag så maila mig.

Link to Family Foster

Here is the link to the episode of Family Foster that we watched!

http://urskola.se/Produkter/155358-Family-Foster-England#Undertexter

You can change the language of the subtitles by clicking the T in the bottom right of the video clip's menu bar.

Take down as many notes as you can about the things that you find out about the English language.

torsdag 15 september 2016

Historia 15/9
In Flanders Fields - text

Remebrance Poppy på  engelska Wikipedia

Svenskan i morgon

Jag kommer att vabba även fredag och vet inte om det blir vikarie på svenskan eller inte. Jag meddelar receptionen redan idag så förhoppningsvis finns det besked innan ni går hem idag.

UPPGIFT (oavsett om ni har vikarie eller inte)

På tisdag ska vi knyta samman säcken när det gäller sammanfattningarna ni skrev, men nu ska ni få börja förbereda er för avslutningen på avsnittet om språklig variation.

Språklig variation är det vi diskuterat de senaste veckorna, dvs. hur språket varierar beroende på ålder (kronolekt), kön (sexolekt), socialgruppstillhörighet (sociolekt), och bostadsort (dialekt). När jag talar om språklig variation nedan är det alltså dessa jag menar

Ni ska gå igenom häftet ni fått och leta efter information som hjälper er att svara på följande frågor. Artiklarna ni läste från spraktidningen.se, samt informationen från programmet Värsta språket får också användas till att svara på frågorna. 
 • Resonera om hur språklig variation hänger samman med talare och situation?
 • Ge exempel på hur språkanvändning kan användas för att markera avstånd och samhörighet (dvs. visa att man hör samman med vissa grupper men står längre ifrån andra)
 • Resonera om de attityder folk har gentemot olika former av språklig variation
Resonera = fundera på, diskutera (tyst inne i ditt huvud med dig själv i detta fall)

Anteckningar ska tas och ni ska kunna bidra till diskussion om detta på tisdag eftermiddag.

Läxförhör

Jag har nu rättat era läxförhör i DigiExam. För att se era resultat loggar ni in på DigiExams webbsida med hjälp av de lösenord som skickats till er tidigare.

onsdag 14 september 2016

Samhällskunskap 15/9

Idag ska vi bla jobba med webbsidan MAKTFAKTORN som UR ligger bakom.


Sammanfattningar

Svenskan kan vara ett socialt påhitt - Padlet
Skånskan sätter sprätt på insändarsidorna - Padlet

Historia 14/9

Idag är jag tyvärr sjuk och kommer inte till skolan. Om det kommer en vikarie så ska ni jobba med uppgiften nedan.

Dagens tema är "Varför bröt första världskriget ut (när det gjorde)?"

Aktör- respektive strukturperspektiv är olika sätt att förklara varför saker händer/varför förändringar sker i historia.

Dagens uppgift

1) Repetera aktör- och strukturperspektiv genom att läsa dina anteckningar och sidan 28 i läroboken.

2) Kopiera det delade dokumentet "Aktör, struktur och första världskriget BG16B".  Döp om kopian till "Förnamn Aktör, struktur och första världskriget BG16B" och dela det dokumentet med mig: karolina.goransson@skola.malmo.se.

3) Den egentliga uppgiften (finns även i dokumentet ovan)

Läs läroboken text om varför första världskriget bröt ut - sidorna 370 - 374.

I tabellen
a) Skriv in  de förklaringar du hittar under rätt rubrik i tabellen. Minst fem exempel under varje rubrik. Gärna många exempel!

Under tabellen
b) Skriv en kort text där du förklarar skillnaden mellan aktör- och strukturperspektiven samt förklarar hur aktörer och strukturer påverkar varandra. Använd exempel från första världskriget.

c) Redogör för vad du tycker är den viktigaste orsaken till att första världskriget bröt ut. Motivera ditt svar. Använd aktör- och eller strukturbegreppen.

tisdag 13 september 2016

Matte v. 37

Den här veckan ska vi arbeta med potenser.

Läxa till onsdag är s. 45 (minst @-uppgifterna)

Läxa till torsdag är s. 47 (minst @-uppgifterna)

Läxa till nästa vecka är 1436-1438 på s. 47

Från och med den här veckan har jag STHAL: tisdagar kl 16:00-16:30 i sal A411

fredag 9 september 2016

Planering matematik

finns här

Dialekter och arbete med text

Läs sidorna i häftet som handlar om dialekter: 234-236

På länkarna nedan finns det sedan två texter som handlar om dialekter. Du får välja vilken av texterna du vill att arbeta med. När du valt text ska du göra följande:

- Slå upp och försäkra dig om att du förstår alla ord/ begrepp och fraser i texten
- Sammanfatta varje stycke i texten till en mening


Länkarna:

Svenska kan vara ett socialt påhitt
Skånskan sätter sprätt på insändarsidorna

Båda texterna kommer från magasinet Språktidningen och de är ungefär lika långa.

På onsdag kommer ni att få ett läxförhör på orden i den text ni valt. Frågorna på läxförhöret kommer att se ut så här:

"Detta är bara toppen av isberget"
Fråga: Vad betyder den understrukna frasen?

"Enligt en radikal version av den här synen"
Fråga: Vad betyder radikal?
Ni kommer att få arbeta med det här på tisdagens lektion.

torsdag 8 september 2016

Ma1b på måndag

... är räknestuga.

Det betyder att ni som behöver kommer dit och räknar ikapp.

Ni ska vara klara med negativa tal och bråk (men ska hoppa över sidorna 28-31 och 34).

Är du klar behöver du inte komma till lektionen.

(gör sidorna 23, 25, 27 och 33, 36, 39, 41, 43)

onsdag 7 september 2016

News Items - presentations

These are the groups and times for your presentations:

Sakina, Noa, Amanda, Jesper, Oliver (Monday, Sep 12, 8.00-8.30
Lukas, Emmie, Donika, Viktor, Vilma, Dominik (Monday, Sep 12, 8.30-9.05)
Rosina, Oscar, Lano, Andrei, Ture, Virve (Wednesday, Sep 14, 12.10-12.45)
Sara, Beata, Kevin, Zacke, Diana, Henor (Wednesday, Sep 14, 12.45-13.20)

You are allowed to bring: only the keyword paper that I gave you


Kvinnligt och manligt

Detta är vad som lyfts fram om manligt och kvinnligt språk i kapitlet:


"Till viss del bevarar språket uppfattningar om vad som anses manligt och kvinnligt"

Både yrken och t.ex. sporter utgår från mannen som norm och man måste lägga till kvinnlig eller tjej-/dam- när det är kvinnor som utför det.

Hen är ett ord som rör upp många känslor


tisdag 6 september 2016

STHL

Till och med vecka 40 kommer er obligatoriska STHL att ligga på fredagar 9.50-10.30 som vi tidigare sagt. Därefter kommer era olika lärare att erbjuda STHL vid olika tidpunkter och om ni inte särkilt kallas av läraren kommer det att vara upp till var och en om man vill närvara.

måndag 5 september 2016

Matte v.36

Den här veckan ska arbeta med negativa tal och de fyra räknesätten med bråk.

Läxa till tisdag är s. 23 (minst @-uppg)
Läxa till onsdag är s. 25 (minst @-uppg)

Hoppa över sidorna 28-31 och 34.

Läxa till torsdag är s. 27 (minst @-uppg) och 1302-1308 på s. 33

I slutet av lektionen på torsdag ser vi hur långt alla har kommit i boken. Om det behövs så blir måndagens lektion en lektion för de som behöver räkna ikapp.

Samhällskunskap och historia

Karolinas STAHL = studiehandledning = stöd ligger på tisdagar 16.00 - 17.00, sal A213.

Under hela läsåret så är mitt klassrum (A213) öppet för alla elever som har frågor, vill få delar av en genomgång eller en instruktion förklarade en gång till eller som bara vill sitta och läsa eller göra uppgifter i mina, eller andra lärares, kurser.

Efterhand som vi genomför examinationer så kommer jag att kalla enskilda elever eller grupper av elever till passet. Jag kommer att kalla via mail och närvaro är då obligatoriskt. Dvs du måste höra av dig om du inte kan komma och frånvaro får konsekvenser.

Välkomna till A213 på tisdagar kl 16.00.  
Karolina

fredag 2 september 2016

Studieteknik

Följande länkar ger matnyttig information och tips på hur du lyckas med dina studier. Vi kommer att gå igenom en del, men inte allt. Hit kan du alltid gå tillbaka för att bli påmind och inspirerad till olika tekniker och studiesätt.

http://www.student.umu.se/digitalAssets/180/180619_plugga-smart.pdf

http://www.gymnasieguiden.se/informeras/tips-om-studieteknik