torsdag 15 september 2016

Svenskan i morgon

Jag kommer att vabba även fredag och vet inte om det blir vikarie på svenskan eller inte. Jag meddelar receptionen redan idag så förhoppningsvis finns det besked innan ni går hem idag.

UPPGIFT (oavsett om ni har vikarie eller inte)

På tisdag ska vi knyta samman säcken när det gäller sammanfattningarna ni skrev, men nu ska ni få börja förbereda er för avslutningen på avsnittet om språklig variation.

Språklig variation är det vi diskuterat de senaste veckorna, dvs. hur språket varierar beroende på ålder (kronolekt), kön (sexolekt), socialgruppstillhörighet (sociolekt), och bostadsort (dialekt). När jag talar om språklig variation nedan är det alltså dessa jag menar

Ni ska gå igenom häftet ni fått och leta efter information som hjälper er att svara på följande frågor. Artiklarna ni läste från spraktidningen.se, samt informationen från programmet Värsta språket får också användas till att svara på frågorna. 
  • Resonera om hur språklig variation hänger samman med talare och situation?
  • Ge exempel på hur språkanvändning kan användas för att markera avstånd och samhörighet (dvs. visa att man hör samman med vissa grupper men står längre ifrån andra)
  • Resonera om de attityder folk har gentemot olika former av språklig variation
Resonera = fundera på, diskutera (tyst inne i ditt huvud med dig själv i detta fall)

Anteckningar ska tas och ni ska kunna bidra till diskussion om detta på tisdag eftermiddag.

1 kommentar:

  1. Det gick bra, de allra flesta jobbade på bra, en flicka ; Virve äkte hem för att ge husnyckeln till sin mamma, hon kom tillbaka senare. Jag anmälde inte det på något sätt.
    Mvh Åsa

    SvaraRadera