onsdag 28 september 2016

Historia 28 och 29/9

Torsdag 29/9 ska ni diskutera utifrån artiklar om soldater som dog vid Somme.

Syfte I:  Ni övas i samtalsmetodik

Syfte II: Ni ska lära er och använda historiska begrepp ffa begrepp som rör tid och orsak och  konsekvens.


Förutsättningar
* Grupperna består av fyra (plus minus en) elever

* Gruppen sitter så att alla kan se varandra (mitt emot varandra)

* Läraren sätter samman grupperna och fördelar rollerna i gruppen.

* Varje grupp ska ha en protokollförare och en samtalsledare

* I samtalets inledande fas ska varje deltagare prata, utan att bli avbruten, en minut om tex tidsbegrepp, orsaker och konsekvenser samt om hur striderna utspelade sig.

* Gruppen ska genom sin protokollförare föra protokoll över samtalet och dess resultat

Förberedelse
* Läs de tilldelade texterna med fokus på
- Tidsbegrepp
- Orsaker och konsekvenser samt de begrepp som signalerar orsak eller konsekvens
- hur striderna och miljön beskriva

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar