fredag 9 september 2016

Dialekter och arbete med text

Läs sidorna i häftet som handlar om dialekter: 234-236

På länkarna nedan finns det sedan två texter som handlar om dialekter. Du får välja vilken av texterna du vill att arbeta med. När du valt text ska du göra följande:

- Slå upp och försäkra dig om att du förstår alla ord/ begrepp och fraser i texten
- Sammanfatta varje stycke i texten till en mening


Länkarna:

Svenska kan vara ett socialt påhitt
Skånskan sätter sprätt på insändarsidorna

Båda texterna kommer från magasinet Språktidningen och de är ungefär lika långa.

På onsdag kommer ni att få ett läxförhör på orden i den text ni valt. Frågorna på läxförhöret kommer att se ut så här:

"Detta är bara toppen av isberget"
Fråga: Vad betyder den understrukna frasen?

"Enligt en radikal version av den här synen"
Fråga: Vad betyder radikal?
Ni kommer att få arbeta med det här på tisdagens lektion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar