måndag 19 september 2016

Medan jag är borta... tisdagen

Här kommer instruktioner för vad ni ska göra i morgon, tisdag, när jag är borta och det är ett fortsatt arbete med det ni gjorde i fredags. Först och främst: följande material har ni till ert förfogande:

Utifrån materialet är det detta ni ska kunna göra:

  • Reflektera över och ge exempel på hur språklig variation hänger samman med talare och situation
    • (handlar om hur vårt språk påverkas av vem vi är och vilken situation vi befinner sig i)
  • Diskutera och ge exempel på hur språkanvändning kan användas för att markera avstånd och samhörighet (dvs. visa att man hör samman med vissa grupper men står längre ifrån andra)
    • (handlar om hur språk kan göra att vi känner gemenskap och närhet med folk eller hur språket gör att vi känner oss långt från andra människor och grupper)
  • Resonera om olika attityder folk har gentemot olika former av språklig variation. Tänk utifrån flera olika perspektiv och ge exempel.
    • (handlar om vad olika människor och grupper tycker om olika sätt att prata på)

Ingen av frågorna har något exakt ställe i boken där "svaret" står utan ni måste samla information från alla tre källorna ni har som kan vara till hjälp för er när ni ska svara på frågorna. T.ex. handlar ju exemplena på s. 224 både om hur språket skapar avstånd (mellan de vuxna och ungdomarna som pratar) och närhet (mellan ungdomarna som talar det). Exemplena kan ju också säga något om den attityd vuxna kan ha gentemot ungdomsspråk. De kommer också från olika tider vilket visar att vuxenattityder mot ungdomssspråk inte bara är ett modernt fenomen.

Ni måste anteckna medan ni läser. Ett bra sätt kan vara att dela in ett papper i tre rutor och låta varje del representera en av frågorna (skriv upp dem överst i varje ruta). Sedan läser man med pennan i hand. All information som man tror kan passa in i någon av rutorna skriver man ner i rätt ruta, gärna i stödordsform. Skriver man mycket kanske man behöver ett papper per fråga. Att skriva och läsa samtidigt gör att läsningen blir mer aktiv eftersom du måste engagera dig och värdera det du läser och när du skriver med penna hjälper du minnet att komma ihåg det du skriver ner. Anteckningarna kan du sedan använda när du ska läsa på och träna inför provet. Förhör gärna varandra och diskutera vad ni antecknat

På fredag ses vi igen och då tar med era anteckningar till lektion. Detta tillfället blir det sista innan det sedan är dags för prov den 28/9. Om ni har särskilda önskemål om något ni vill att jag tar upp på fredag så maila mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar