fredag 31 mars 2017

Uppsats 1 - Slutspurten

Uppsatsen ska skickas in via Urkund senast söndag (2/4) kväll. Skicka via funktionen  "Skicka som e-postbilaga" i ditt dokument till karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se.

Innan du skickar in ska du stämma av din uppsats mot
* Instruktionerna för uppgiften OBS även kunskapskraven
* Språkchecklistan

Innan du skickar in ska du också se till att all text är i samma typsnitt och samma storlek (12 punkter).

HÄR finns mallen för det dokument som Karolina kommer att använda när hon bedömer uppsatsen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar