onsdag 22 mars 2017

Analysfrågor - dikter

- Vad framgår av plats, tid och personer?
- Vad handlar dikten om?
- Har de olika stroferna olika teman?
- Finns här någon vändpunkt eller upptrappning?
- Vad är diktens budskap?
- Vilka känslor tycker du beskrivs i dikten?
- Kan det du vet om författaren påverka hur du tolkar dikten?
- Finns det några ord som sticker ut som du reagerar på?
- Vilka stilfigurer används och vilka effekter får de? (anafor, rim, besjälning. metafor, liknelse, alitteration)

DigiExam
Fredag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar