tisdag 14 mars 2017

Finding and assessing sources

Till er som ännu inte gjort uppgiften och till er som gjort den men uppmanats av mig i IST att ni måste utveckla era resonemang:

Första saken att tänka på:

Det är för lite att bara skriva någon rad på varje fråga (och man kan inte hoppa över frågor). Ni måste beskriva mer detaljerat hur ni har tänkt och resonerat. Jag får inte tillräckligt med information för att bedöma vad ni kan om ni bara skriver pyttelite.

Andra saken att tänka på:

Svara på frågorna en i taget. Då är det lättare att se om och vad man missat och det blir tydligt för mig att ni förstår när ni gör det ena eller det andra.

Tredje saken att på (för nästan alla):

När ni ska värdera källorna ska ni göra det en i taget (tre källor), inte i klump och här finns anteckningar från tavlan som ni kan och bör ta till er hjälp, t.ex. om hur man hittar vem som ligger bakom en sida). Men - detta är information som är lämplig att ta upp:

Vem ligger bakom sajten?
Vem ligger bakom artikeln?
Varför har artikeln skrivits (syfte)?
Vad har sajten som huvudsyfte?
När uppdaterades artikeln senast eller när skrevs den? (=närhetskriteriet)
Är det förstahands- eller andrahandsinformation och anges källor om det inte är förstahandsinformation? (=beroendekriteriet)
Är innehållet objektivt eller subjektivt? (=tendenskriteriet)

Utifrån de svar man gett på ovanstående frågor måste man sedan dra en slutsats om man tycker att källan är pålitlig och användbar till det man ska ha den till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar