torsdag 8 december 2016

Svenskan i morgon

I morgonförmiddag måste jag vabba.

Vi skulle ju egentligen haft det sista förhöret på 1984 men detta kommer ni i stället att ha på tisdagens lektion. Lite extra tid att läsa färdigt och förbereda citat och scener alltså. Tänk på att ni inte måste skriva och lämna in något i förväg. Ni måste bara ha boken med er till provet och veta vilka scener och citat ni vill presentera och diskutera.

Läxa. En lektion försvinner ju. I stället får ni denna läxa: Läs sidorna 92-93 i läroboken och gör sedan övning 3 på sidan 108. Läxan ska göras skriftligt och alla förväntas kunna delta när vi går igenom svaren på onsdag. Läxan är alltså till på onsdag

Trevlig helg!

Måndagmorgon ska vi arbeta med läroboken i engelska bland annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar