torsdag 8 december 2016

Historia 8/12

Frågor till artikeln: Krigsbrott och straff
Sennerteg, Nils 2016: Krigsbrott och straff I Populär Historia 2016:10

1) Sammanfatta er del av texten i ett fåtal meningar

2) Plocka ut fem viktiga begrepp (begrepp som är okänd för er eller som ni anser vara viktiga för att förstå texten)

3) Ta ut minst ett exempel på en tidsangivelse och minst ett exempel på en orsaks- och eller konsekvensskrivning

Grupper
1: Virve, Oscar och Dominic
2: Andrei, Lucas och Jesper
3: Emmie, Sakina och Diana
4: Beata, Zacke och Sara
5: Lano, Rosina och Ture
6: Viktor, Noa och Donika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar