onsdag 30 november 2016

Historia 30/11

HÄR finns uppgiften om historiebruk!

HÄR finns tabellen över sju sorters historiebruk. OBS att det på sidan två fins korta förklarande texter om historiebruk.

Skriv i ett google drive-dokument som du döper till "Förnamn BG16B Historiebruk 1" och delar med karolina.goransson@skola.malmo.se.

Sista inlämningsdag fredag 16/12.

Exempel


A) Valt historiebruk: Per Albin Hanssons väg

1) Per Albin Hansson var Sveriges statsminister (socialdemokrat) under andra världskriget. Han var statsminister 1932-1936 och 1936-1946. Hansson föddes på Kulldal i Malmö.

2) Syftet är att hedra PA Hansson genom att döpa en gata efter honom. Staden och vi som bor här ska minnas och känna stolthet och gemenskap över att en av oss ledde landet under en stor kris. 

3) Detta är ett exempel på existentiellt historiebruk eftersom det handlar om gemenskap och identitet - vi-malmöbor kan tillsammans känna stolthet.

4) PA Hansson förekommer i facklitteratur om politik och historia vilket innebär vetenskapligt bruk - forskning på politiska historia går ut på att vi ska förstå vad som hände och lära oss någonting av det. Eftersom dessa böcker säljs så är det även kommersiellt historiebruk.

Socialdemokratiska, och ibland även andra, politiker refererar till PA Hansson, hans tid vid makten och saker han sagt i syfte att påverka politiskt. Det är politiskt-pedagogiskt bruk - skapar opinion för tex en reform och ideologiskt bruk - motiverar maktinnehav och beslut.

B) Kommersiellt historiebruk tex att en snobbig klädaffär i Malmö heter Gustav III, är vanligt. Jag tror att använda historiska referenser för att sälja saker är effektivt. Man kan skapa många olika sorters positiva känslor genom att referera till historia tex Gustav III är känd för sin stilkänsla, sitt modeintresse och sitt kulturintresse - hans tid vid makten var en glamorös period med kultur, vackra kläder, vackra människor och vackra miljöer. Vem vill inte uppfattas som honom?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar