måndag 21 november 2016

Epikanalys och lässchema

Använd grundläggande textanalytiska begrepp för att skriva din analys (t.ex. miljöbeskrivningar, karaktärsbeskrivningar, berättarperspektiv osv.)

Strukturera din analys med hjälp av sid 256-257 i läroboken för svenska 1. Ta med så mycket du kan av dessa delar. Hoppa dock över punkt 2 (dramaturgisk modell)
Följande delar SKA finnas med i din epikanalys:
- sammanfattning (vem? när? var? vad? hur?) med genre och författare
- Punkterna 3, 5, och 6 från läroboken (s. 256-257)
- Begreppen Carle har gått igenom ska användas: protagonist, antagonist, förstaperson/ tredjeperson/ allvetande berättare, dynamisk karaktär, statisk karaktär

Det är meningen att en stor del av epikanalysen ska skrivas i skolan. Ju mer ni skriver i skolan, desto mer användbart är den som underlag.

1-2 sidor (Times New Roman, 12 punkters storlek och 1,5 i radavstånd).

Inlämning 2/12 (länk till kunskapskraven). Det är de andra och fjärde styckena under de olika betygsstegen som är aktuella.

Här finns Carles begreppsförklaringar

LÄSSCHEMA (gamla översättningen, rött omslag)
18/11 - kap. 1-5
22/11 - kap. 6-7, (hela första delen ska vara läst)
23/11 - kap. 1, (andra delen)
25/11 – kap. 2-5 (andra delen)
29/11 – kap. 6-10, (hela andra delen ska vara läst)
30/11 – kap. 1, (tredje delen)
2/12 – kap. 2-6, (epikanalysen ska vara färdig)

LÄSSCHEMA (nya översättningen)
18/11 - kap. 1-5
22/11 - kap. 6-8, (hela första delen ska vara läst)
23/11 - kap. 1, (andra delen)
25/11 – kap. 2-5 (andra delen)
29/11 – kap. 6-9, (hela andra delen ska vara läst)
30/11 – kap. 1, (tredje delen)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar