fredag 17 februari 2017

Omprov 1984

Omprov på 1984 blir på måndagen efter lovet kl. 13.20-15.00 i A304. Som förberedelse måste ni ha läst hela boken noggrant och ni måste ha med boken till provtillfället. Provet kommer att skrivas i DigiExam eller för hand.

Som jag sagt tidigare gäller detta även de som av någon anledning vill höja sitt resultat på boken, men då måste ni anmäla detta till mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar