tisdag 14 februari 2017

Analysfrågor I

Förra gången svarade vi på följande frågor:

- Vad säger de olika stroferna om förändring (som är temat)?
- Finns här någon vändpunkt? Var och varför?
- Vad är diktens budskap?
- Vilka känslor tycker du beskrivs i dikten?

Idag ska vi titta på följande frågor:

- Vad mer kan vi säga om dikten utifrån det vi vet om Karin Boye?
- Finns det några ord du reagerar på, som sticker ut? Vilka och varför?
- Finns det någon metafor i texten, dvs. någon eller något som betyder något annat än det ord som används?
- Vilka andra stilfigurer används och vilka effekter får de? (anafor, rim, besjälning)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar