måndag 16 januari 2017

Samhällskunskap 17/1

Idag, äntligen, inleder du ditt arbete med att redogöra för och jämföra två statsskick! Hur slutuppgiften ska utformas finns HÄR. 


Dagens pensum
1)  Bestäm dig för vilket lands statsskick du ska jämföra med Sveriges. Skriv ditt namn och det landets namn på en lapp som du ger till Karolina.


2) Hitta ditt arbetsdokument som heter "Arbetsdokument Jämföra statsskick - BG16B - Förnamn Efternamn" och flytta det till din Samhällskunskapsmapp. (Dokumentet finns i mappen "Delat med mig".)


3) Skriv in ditt land i den andra tabellens tredje kolumn.
Tabell för jämförelse

Sverige
                  ?                         
Statsform


Statschef


Valsystem


Parlament


Regering(sbildning)4) Gör en planering i den första tabellen
Planering

Datum
Delmål
3/2 kl 23.55
Rapporten inskickad till Urkund


5) Leta källor. Efterhand som du hittar källor skriver du in dem i arbetsdokumentets  tredje tabell. Gör rubriken till en länk (om källan är digital) - så hittar du lätt tillbaka senare!

Rekommenderade källor
* Reflex plus
* Dina anteckningar
NE.se


Källor
Källa
Rubrik
Ursprung
(Upphovsperson eller - organisation))
Publicerad/
uppdaterad
Annat av intresse
1
2
3
4
5
6


6)  Om du hinner börja läsa och anteckna utifrån frågeställningen i denna mall för uppsatsen och frågorna i dokumentet om aspekter att jämföra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar