tisdag 25 oktober 2016

Stahl historia 24/10

Frågor till tre källor om avrättningen av Ludvig XVI

1) För varje källa I, II och III skriv om den är bra eller dålig ur de tre källkritiska perspektiven: närhet, beroende och tendens

2) Välj ut den källa du skulle använda om du skulle skriva om avrättningen av Ludvig XVI och förklara varför du valde just den.

1 kommentar: